Zakres kształcenia dualnego w rzemiośle przez Cech w Białobrzegach

Strona główna » Polecamy Dodano: 2022-11-25

Artykuł sponsorowany.

 

Cech Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców w Białobrzegach przystąpił do realizacji Zadania Publicznego pt. ,, Współczesny pozytywny wizerunek Cechu w Białobrzegach” w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021 – 2030.

W ramach programu realizowane będą dwa zadania:

1. Wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne organizacji rzemieślniczych

2. Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle

W ramach zadania nr 1. Cech Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców w Białobrzegach zakupi sprzęt IT, który poprawi jakość i unowocześni pracę biura cechu, zostanie stworzona nowoczesna  strona internetowa z zachowaniem wymogów dostępności zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1. AA, z której w pełni będą mogły korzystać osoby pełnosprawne jak i osoby z niepełnosprawnościami. W ramach tego działania członkowie Cechu skorzystają ze szkoleń w zakresie kompetencji marketingowych, w tym pozyskiwania funduszy europejskich oraz doradztwa gospodarczego na potrzeby działalności statutowej samorządu gospodarczego rzemiosła. Działania te przyczynia się do wzrostu kompetencji rzemieślników zrzeszonych w Cechu co wpłynie zapewne na bardziej dynamiczny rozwój dualnego systemu nauczania.

Zadanie nr.2 ma na celu kształtowanie pozytywnego współczesnego wizerunku rzemiosła, promocję nauki zawodu, wsparcie osób zaangażowanych w kształcenie dualne w rzemiośle w umiejętności interpersonalne oraz promocję przedsiębiorczości. W ramach projektu zostaną zrealizowane działania , które zostały zaplanowane na lata 2022 – 2023.

W 2023 roku zostanie przeprowadzony konkurs rysunkowy o zawodach rzemieślniczych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych  w podziale na klasy I – IV oraz konkurs fotograficzny dla klas V- VIII. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody  a dla wszystkich uczestników materiały promocyjne.

Zaplanowane działania wynikają z potrzeby nastawienia absolwentów szkół podstawowych odnośnie wyboru ścieżek edukacji poprzez podniesienie prestiżu oferty nauki zawodu w rzemiośle oraz wsparcie osób zaangażowanych w kształcenie dualne w rzemiośle. Cech Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców w Białobrzegach jak każda organizacja rzemieślnicza jest strategicznym partnerem państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwoju dualnego systemu nauczania.

Na realizacji projektu zyska szeroka grupa odbiorców. Działania przewidziane w ofercie pozwolą zwiększyć zainteresowanie wśród młodych modelem kształcenia dualnego, wpływając na zwiększenie ilości osób, które wybiorą ten model edukacji. To spowoduje zwiększenie zaangażowania środowiska rzemieślniczego we współpracę na poziomie lokalnym i zapewni wzmocnienie jakości oferowanych form kształcenia i zatrudnienia na poziomie branżowym i lokalnym, a w szerokiej perspektywie nawet ogólnopolskim. Edukację zawodową młodzieży należy traktować jako jeden z priorytetów dla rozwoju społeczno – gospodarczego. Aby budować przewagi konkurencyjne gospodarka, obok wykształconych menadżerów, potrzebuje również wysokowykwalifikowanychrzemieślników.