Witold Liszkowski / Polisemie - sztuka osobista

Strona główna » Aktualności Dodano: 2023-01-19

Galeria Miejska we Wrocławiu

Wystawa czynna od 20.01 – 16.02.2023
Wernisaż: 19.01.2023 (czwartek), godz. 18:00

Wstęp bezpłatny

Kurator: Katarzyna Zahorska

 

 

 

Od 20 stycznia przestrzenie Galerii Miejskiej wypełni twórczość Witolda Liszkowskiego. Wrocławski artysta zaprezentuje publiczności dzieła fotograficzne i malarskie, prace instalacyjne, ale również realizacje site-specific całościowo obejmujące dwie piwniczne sale instytucji.

 

Wystawa „Polisemie – sztuka osobista” będzie retrospektywną prezentacją bogatego, bo  obejmującego ponad cztery dekady, dorobku twórczego Witolda Liszkowskiego, na który składają się m.in. prace fotograficzne, dzieła malarskie, performatywne akcje w przestrzeni miejskiej, animacyjno-kreacyjne inicjatywy realizowane we współpracy z lokalnymi społecznościami Wrocławia. Na ekspozycje złożą się więc zarówno archiwalne materiały dokumentujące wczesne działania artysty, jak i najświeższe labiryntalne struktury malarskie, które Liszkowski uczynił znakiem rozpoznawczym swojej sztuki. Twórca podejmie się również działań z przestrzenią galeryjną – ściany piwnicznych sal instytucji w całości pokryje on czarno-białą siatką gęsto rozgałęziających się linii, będących dla niego symbolem nieustających prób docierania do najgłębszych zakamarków własnej podświadomości.

Tytułowe polisemie, oznaczające w językoznawstwie wieloznaczność wyrażeń mogącą wprowadzać komunikacyjny chaos, odnoszą się do mnogości narracyjnych środków artystycznych, z których w przeciągu dekad korzystał Liszkowski. Stanowią one również odwołanie do nieprzerwanie realizowanej przez twórcę za pośrednictwem sztuki autopoznawczej podróży – podróży, która niejednokrotnie wiodła go samego ku sprzecznościom i wieloznacznościom.

Pomimo szerokiego spektrum wykorzystywanych technik artystycznych i podejmowanych działań, Liszkowski w swojej sztuce zdołał zachować wyjątkową spójność. Istotą i podstawowym celem jego twórczości od zawsze było bowiem docieranie do prawdy o samym sobie. Potrzebę tę twórca od początku też realizował dwutorowo, kierując się, z jednej strony, ku własnemu wnętrzu z całą jego sferą duchową, emocjonalną i intelektualną, z drugiej natomiast - w przekonaniu, że najpełniej można zobaczyć siebie tylko w oczach drugiego człowieka - ku podmiotowo potraktowanemu odbiorcy.

 

Ekspozycję można będzie oglądać do 16 lutego.

Na oficjalne otwarcie wystawy (połączone z koncertem jazzowym) zapraszamy 19 stycznia o godzinie 18:00.

 

Kuratorka: Katarzyna Zahorska.

Źródło: galeriamiejska.pl