Westival Architektury

Strona główna » Wydarzenia Dodano: 2019-10-10

Westival Architektury jest unikatową inicjatywą Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Szczecin (SARP Szczecin). To jedno z najstarszych i najważniejszych w Polsce przedsięwzięć dedykowanych sztuce architektury, oraz wnikliwemu i wszechstronnemu spojrzeniu na miasto, nie tylko w kontekście architektonicznym czy urbanistycznym, ale przede wszystkim społecznym.
 
Westival Architektury to prezentacje, prelekcje, wykłady, warsztaty, wystawy, filmy, wycieczki, promocje publikacji i przede wszystkim esencjonalne rozmowy o mieście. Każda z edycji toczy się wokół wybranego hasła. Tegoroczny, trzynasty Westival toczyć się będzie wokół pojęcia „KOSMOSPOLIS. Przyszłość miast”.
 
 
Westival Architektury to interdyscyplinarny festiwal otwartych pytań i próba odpowiedzi na nie. Sednem jest SPOTKANIE, a temat jeden: ARCHITEKTURA. Kontekstów znacznie więcej: czym jest, albo czym powinna być, jaka powinna być i dlaczego, komu i jak ma służyć?
 
Westival Architektury ma jeden cel – zgodnie z myślą, że sztuka architektury wyrasta z piękna i zrozumienia potrzeb człowieka, pragnie przekształcić miasto w dzieło sztuki, albo w takie jego pojmowanie przez „publiczność”. Kilkudniowe święto architektury ma uwrażliwiać jej odbiorców, czyli wszystkich. Ma też stanowić platformę integracji oraz informacji zwrotnej dla twórców architektury.