Wernisaż wystawy PORASTANIE + AMBASADY NATURY

Strona główna » Wydarzenia Dodano: 2024-07-09

Wernisaż wystawy PORASTANIE + AMBASADY NATURY
Zapraszamy na wydarzenie podsumowujące kilkunastomiesięczne prace w Laboratorium Badań nad Szczęściem. Efektem tych prac jest instalacja AMBASADA NATURY PORASTANIE - koncepcja badań nad relacją ludzi, roślin i architektury.

Kiedy: 12 lipca (piątek) 2024
Godzina: 17:00-21:00
Miejsce: INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych

AMBASADA NATURY
Ambasady Natury wyobraża udostępnioną przez ludzi przestrzeń miejską, w której flora zajmuje centralne miejsce w dyskursie politycznym. Zwraca uwagę na kwestie problematyczne: ochrony gatunków, suszy, eksterminacji roślin, kosztów urządzania się w świecie bez zieleni. Ambasada Natury deklaruje chęć współpracy ze światem ludzi, przynosząc bogactwo dzikich siedlisk podmiejskich w obszar Szczecina. Gest ustanowienia stosunków politycznych z roślinami odsłania przed nami pytania: komu przypisać Imperialne tendencje i chęć zabezpieczanie politycznego pola w walce o przestrzeń i zasoby? Ludziom, posiadającym cywilizacyjną przewagę, czy roślinności, która istniała przed ludźmi i, jak wiele na to wskazuje, będzie istnieć również po okresie egzystencji gatunku ludzkiego?
 

PORASTANIE
Porastanie, to koncepcja współistnienia ludzi, roślin i miejskiej architektury w czasach nasilających się efektów kryzysu klimatycznego, wypracowana w trakcie warsztatów, w których wzięły udział osoby studenckie trzech szczecińskich uczelni (Akademii Sztuki w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Uniwersytetu Szczecińskiego). „Porastanie” jest dla nas punktem wyjścia do poszukiwania bardziej zrównoważonych relacji w świecie, w którym być może przyjdzie nam zrezygnować z dotychczasowych wygód. W społeczeństwie zorientowanym na ciągłą ekspansję, porastanie roślin staje się opowieścią o przeszkodach do usunięcia na drodze do komfortu. Komfortocen, opisywany przez Daniela A. Barbera jako epoka wygody i jej „klimatyzowana przestrzeń”, może (albo musi) wkrótce się skurczyć, chociażby ze względu na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi.
 
Źróło: mediadizajn.pl