Reportażowe konkursy

Strona główna » Polecamy Dodano: 2017-04-03

Krośnieńska Biblioteka Publiczna ogłosiła dwa konkursy: na reportaż
literacki oraz fotoreportaż.

Ich uczestnikami mogą być osoby w wieku 15-20 lat z obszaru województwa
podkarpackiego.

 

 

Codzienność warta reportażu… – „reportażowe” konkursy w bibliotece

Jeśli ktoś chciałby się sprawdzić w roli reportera lub fotoreportera może wziąć udział w konkursach ogłoszonych przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną – „Codzienność warta zapisania…” oraz „Jeden dzień z życia ulicy”.
Do 11 maja br. można nadsyłać pracę na reportaż literacki, którego treść dotyczyć powinna codziennych wydarzeń, zjawisk, miejsc, spotykanych osób. Przedstawione fakty, wydarzenia, postacie muszą spełniać warunek autentyczności, a napisanie reportażu powinno zostać poprzedzone  samodzielnym i rzetelnym opracowaniem tematu jak rozmowy, wywiady, poszukiwanie w źródłach. Objętość pracy nie powinna przekraczać pięciu stron maszynopisu.
Natomiast „Jeden dzień z życia ulicy” to konkurs na fotoreportaż. Praca konkursowa powinna się składać  z 3-8 zdjęć – przedstawiających istotne z punktu widzenia autora zdjęć – zdarzenia, osoby, miejsca, przedmioty itp. Zdjęcia powinny być ze sobą logiczne powiązane i jako fotoreportaż przedstawiać historię określoną wspólnym tytułem.
Uczestnikami obydwu konkursów mogą być osoby w wieku 15-20 lat mieszkające na terenie województwa podkarpackiego. Szczegóły konkursów znajdują się w regulaminach dostępnych na stronie Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej – www.kbp.krosno.pl w zakładce Aktualności.
Konkursy realizowane są w ramach projektu “Biblioteka – miejsce czytania, miejsce działania” przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat medialny nad projektem objęły portale: Krosno24.pl, KrosnoCity.pl oraz Trendy Radio.

  Monika Machowicz

 

Źródło: http://www.kbp.krosno.pl/