Prawo przeszkadza biznesowi wspierać kulturę. Jest projekt zmiany ulgi sponsoringowej.

Strona główna » Aktualności Dodano: 2022-11-24

Od roku są przepisy, ale nie działają. Niejasny i ograniczony zakres możliwości tak zwanej ulgi sponsoringowej powoduje, że niewiele firm decyduje się z niej skorzystać. To da się zmienić – mówi uznany ekspert od spraw podatkowych prof. dr hab. Adam Mariański. Swoją propozycję zmian w ustawach o podatkach dochodowych przedstawił w czasie dobiegającego końca Tygodnia Odpowiedzialności Kulturalnej Biznesu, zorganizowanego w Łodzi.

Przez lata nie było w Polsce mechanizmu pozwalającego na dodatkowe preferencyjne rozliczanie środków przekazanych na wsparcie kultury przez przedsiębiorców. Dopiero obowiązująca od początku tego roku tzw. ulga sponsoringowa wprowadziła możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym 50% kosztów poniesionych na działalność kulturalną. Oznacza to, że obecnie przedsiębiorca wspierający kulturę może rozliczyć 150% poniesionych kosztów. Jednak – jak podkreślają przedstawiciele biznesu i kultury – nie jest łatwo skorzystać z tego rozwiązania. Nie dość, że zapisy nie są jasne w kilku kluczowych zakresach to dotyczą jedynie wsparcia instytucji kultury wpisanych do rejestru oraz działalności kulturalnej realizowanej przez szkoły i uczelnie artystyczne. W ten sposób bardziej opłacalne jest dla przedsiębiorcy wspieranie i tak finansowanej z pieniędzy publicznych instytucji kultury, niż finansowanie np. agencji artystycznych czy organizacji pozarządowych, organizujących festiwale, koncerty czy i imprezy artystyczne. To nie jedyny problem.

– Sama nazwa „ulga sponsoringowa” wskazuje, że ustawodawca miał na myśli głównie wydatki poniesione przez dany podmiot na reklamę. Skutkuje to koniecznością zawierania umów sponsoringowych, zawierających świadczenie wzajemne w postaci promocji czy reklamy przedsiębiorcy – tłumaczy prof. Adam Mariański, Dyrektor Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego i dodaje, że trudność w kwalifikacji wydatku jako kosztu uzyskania przychodów zniechęca potencjalnych inwestorów do finansowania wydarzeń kulturalnych.

Ten stan rzeczy zmienić mogą proponowane przez prof. Adama Mariańskiego dwie kluczowe zmiany w ustawach o podatku dochodowym. Pierwsza to rozszerzenie katalogu podmiotów, których wsparcie finansowe byłoby objęte ulgą dla wspierających kulturę. Jak podkreśla prof. Mariański kluczem jest możliwość wspierania podmiotów niepublicznych, organizacji pozarządowych czy prywatnych galerii i twórców. Drugim elementem zmian jest precyzyjne określenie sposobu rozliczania wsparcia. Możliwości są dwie – dokładne określenie wydatków na działalność kulturalną, które stanowią koszty uzyskania przychodów lub rezygnacja z uzależnienia zastosowania ulgi od kwalifikacji wydatku jako kosztu uzyskania przychodów. Druga opcja pozwoli rozszerzyć zakres wydatków upoważniających do skorzystania z ulgi.

– Planujemy dalsze kroki. Mamy nadzieję przekonać do naszych postulatów parlamentarzystów – dodaje Michał Haze, organizator Tygodnia Odpowiedzialności Kulturalnej Biznesu, czyli wydarzenia, które dało okazję do przedstawienia projektu. – Chcemy, by biznes i kultura mogły w pełni korzystać z potencjału współpracy z korzyścią dla obu stron. Temu celowi służyć ma też wypracowana w czasie TOKB przez przedstawicieli obu środowisk Karta Odpowiedzialności Kulturalnej Biznesu – wyjaśnia.

Dokument, który ma na celu uświadomienie potrzeby współdziałania obu środowisk określa między innymi najmocniejsze strony aliansu biznesu i kultury, takie jak budowanie nowoczesnego otoczenia biznesowego opartego na dojrzałej społeczności funkcjonującej w lepszym środowisku, rozwijanie zespołów poprzez pobudzanie otwartości i zaangażowania pracowników, implementacja wytworów kultury bezpośrednio do biznesu czy korzystanie z warsztatu i narzędzi kultury do polepszenia jakości komunikacji w biznesie.

Pierwszymi sygnatariuszami karty zostali uczestnicy TOKB, jednak jej twórcy liczą, że wkrótce przyłączą się do nich inni przedsiębiorcy. Treść Karty już wkrótce dostępna będzie na stronie internetowej www.tokb.pl.

Organizatorem TOKB jest łódzka Fundacja LodzArte, która od kilku lat wspiera lokalne inicjatywy artystyczne, z naciskiem na teatr. Fundację tworzą mecenasi kultury, którym bliska jest idea inwestowania w sztukę oraz czynne uczestnictwo w kulturze. Fundacja współpracuje z niemal wszystkimi scenami teatralnymi w mieście, wspiera działania lokalnych twórców i współfinansuje wydarzenia. 

Źródło: hetman.pro