Pasja według św. Jana - Warszawska Opera Kameralna

Strona główna » Imprezy Dodano: 2024-02-29

10 marca | godz. 18:00
 
 
Zamek Królewski w Warszawie

 

Pasja według św. Jana jest modlitwą samego Bacha – jego głębokim wyznaniem wiary.
Od otwierającego chóru Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist! (Panie, nasz Władco, którego chwałę wielką głosi każda z ziem!), po finałowy Ach Herr, lass dein lieb Engelein (Ach Panie, ześlij umiłowanego anioła), Bach wzmaga napięcie 
i odsłania niezwykłą tajemnicę leżącą u podstaw istoty chrześcijańskiej wiary. Jego muzyka zdaje się potwierdzać słuszność słów Marcina Lutra: Pasja Chrystusa nie może być odgrywana słowami i udawaniem, ale samym prawdziwym życiem. Co ciekawe Bach, tworząc Pasję, odwołał się do tłumaczenia Ewangelii Janowej właśnie w wersji Lutra. Warszawska Opera Kameralna z bachowskiej muzyki oratoryjnej uczyniła swoistą pieczęć – interpretacja Bachowskiego arcydzieła tylko potwierdza mistrzostwo jednego z najlepszych zespołów naszych czasów specjalizujących się w wykonawstwie na instrumentach dawnych bądź ich kopiach – Musicae Antiquae Collegium Varsoviense.

Źródło: operakameralna.pl