Open call 2025 - REZYDENCJE ARTYSTYCZNE Centrum Kultury ZAMEK

Strona główna » Aktualności Dodano: 2024-07-05

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu ogłosiło open call w ramach prowadzonego od kilkunastu lat Programu Rezydencji Artystycznych. Do 26.07.2024 można przesyłać propozycje swojego pobytu w Zamku w 2025 roku, w ramach rezydencji koncepcyjnej lub projektowej. Instytucja chciałaby wesprzeć projekty z dowolnych dziedzin sztuki (sztuki wizualne, muzyka, sound art, taniec,
performance, choreografia, architektura, film), z wyłączeniem literatury.

 

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu jako instytucja interdyscyplinarna, prezentująca najciekawsze zjawiska kultury współczesnej w sztukach wizualnych, teatrze, muzyce czy filmie stawia na rozwijanie indywidualnych kompetencji i wrażliwości publiczności oraz jej różnorodnych potrzeb. Chce być miejscem eksperymentu artystycznego, wspierając działalność artystów, artystek i osób artystycznych. Stwarza im warunki do tworzenia oraz prezentacji dzieł, umożliwia także istotną dla instytucji, ale także dla twórców i twórczyń wymianę z odbiorcami i odbiorczyniami.

Zamek jest otwarty na wszelkie propozycje, choć szczególnie chciałby wesprzeć projekty:

odnoszące się do zmiennej rzeczywistości, stawiające pytania o teraźniejszą sytuację i prognozy przyszłości, zarówno w kontekście kryzysu klimatycznego i migracyjnego, wojny w Ukrainie, jak i zagrożeń dla demokracji oraz sytuacji społeczno-politycznej;

dla których inspiracją jest kontekst Zamku – jego historia albo budynek.

Ważne, by skala proponowanych projektów była adekwatna do budżetu programu. Ze względu na możliwości przestrzenne oraz kadrowe nie przewiduje się realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 

Propozycje dla osób rezydujących

Istotną częścią rezydencji oprócz pracy artystycznej, jest obecność rezydenta czy rezydentki w Zamku oraz ich interakcja z publicznością. Ważne jest dla instytucji także uwzględnienie charakteru i sposobu jej funkcjonowania i dostosowanie projektów pod względem dostępności dla szerokiej publiczności.

CK ZAMEK proponuje pobyt od 8 do 12 tygodni w dwóch wariantach do wyboru:

REZYDENCJĘ KONCEPCYJNĄ, czyli pobyt twórczy, podczas którego pracuje się nad projektem lub jego fragmentem; bez powstania finalnego efektu pracy ani prezentacji,

REZYDENCJĘ REALIZACYJNĄ zakończoną wydarzeniem artystycznym.

Pobyt może trwać od 8 do 12 tygodni.

Osoba rezydująca w ZAMKU otrzyma zakwaterowanie (pokój w mieszkaniu zamkowym w dawnej rezydencji cesarskiej), dostęp do pracowni artystycznej, honorarium (4000 zł brutto miesięcznie), na podstawie umowy o dzieło, budżet produkcyjny (6000 - 11000 zł brutto, w zależności od długości pobytu i rodzaju projektu), opiekę kuratorską, promocję pobytu i projektu.

 

Oczekiwania podczas pobytu

W przypadku rezydencji koncepcyjnej:

realizacji spotkań z publicznością w dowolnej, ustalonej wspólnie formie (wykład, prezentacja, artist talk, warsztat itp.) w trybie minimum raz na trzy tygodnie.

W przypadku rezydencji realizacyjnej:

organizacji spotkań z publicznością w dowolnej, ustalonej wspólnie formie (wykład, prezentacja, artist talk, warsztat itp.) w trybie minimum raz na trzy tygodnie oraz realizacji finalnego wydarzenia artystycznego (wystawa, koncert, prezentacja filmu itp.).

 

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ NA REZYDENCJE ARTYSTYCZNE CENTRUM KULTURY ZAMEK NA ROK 2025

1. Organizatorem programu jest Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

2. Celem naboru jest wybór projektów artystycznych realizowanych przez ich autorów i autorki we współpracy z Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu w 2025 roku.

3. Założeniem programu jest wsparcie inicjatyw artystycznych i edukacyjnych przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału Centrum Kultury ZAMEK. Program ma charakter cykliczny.

4. Możliwe są wyłącznie zgłoszenia jednoosobowe, dopuszczalne są zgłoszenia funkcjonujących duetów artystycznych. W takiej sytuacji należy załączyć portfolio wspólnej działalności twórczej.

5. Możliwe są wyłącznie zgłoszenia w języku polskim lub w języku angielskim.

6. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 26.07.2024 roku. Do szczegółowego zaprezentowania projektu podczas wideorozmowy zostaną zaproszone osoby wybrane przez komisję po wstępnej selekcji projektów.

7. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone: do 30.11.2024 roku.

8. Skład komisji wyłaniającej projekty do realizacji:

Anna Hryniewiecka – dyrektorka CK ZAMEK;

Zofia Starikiewicz – zastępczyni dyrektorki CK ZAMEK;

Bartosz Wiśniewski – kierownik Zespołu ds. Projektów Interdyscyplinarnych;

Magdalena Dworak-Mróz – Zespół ds. Projektów Interdyscyplinarnych;

Jagna Domżalska – koordynatorka i kuratorka Rezydencji Artystycznych, Zespół ds. Projektów Interdyscyplinarnych.

 

9. Każda osoba lub duet może złożyć maksymalnie 1 projekt.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, które nie spełniają warunków niniejszego regulaminu.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany skali projektów wybranych do realizacji, po uprzedniej konsultacji z autorami/autorkami.

12. Autorzy i autorki wybranych projektów zobowiązują się dostarczyć materiały niezbędne do promocji rezydencji. Ogólne materiały (dane, bio i zdjęcie rezydenta/rezydentki/rezydentów, opis rezydencji, materiały graficzne) – niezwłocznie po wybraniu projektu przez komisję CK ZAMEK; szczegółowe materiały promocyjne (dokładne daty, dokładny opis wydarzenia, ostatecznie wybrana grafika) – na dwa miesiące przed planowanym, pierwszym wydarzeniem rezydencji.

13. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zamieszczania wybranych prac bądź ich fragmentów w materiałach promocyjnych Organizatora, m.in.: na stronach internetowych, w katalogach i innych publikacjach związanych z rozstrzygnięciem naboru oraz do publikowania na łamach prasy, prezentowania w radio i TV.

 

Wymagania dotyczące zgłoszeń:

1. Zgłoszenie na rezydencję prosimy wysyłać drogą mailową na adres: rezydencje@ckzamek.pl.

2. Zgłoszenie musi zawierać 3 pliki PDF zatytułowane wg schematu: IMIĘ I NAZWISKO ZGŁOSZENIE, IMIĘ I NAZWISKO PORTFOLIO, IMIĘ I NAZWISKO OŚWIADCZENIA:

a) ZGŁOSZENIE (plik PDF) zawierające następujące elementy, w podanej kolejności:

tytuł oraz skrócony opis projektu (do 500 znaków);

CV;

list motywacyjny wskazujący na powiązanie projektu z założeniami Rezydencji Artystycznych Centrum Kultury ZAMEK;

rozszerzony opis projektu;

krótką informację dotyczącą planowanych spotkań z publicznością oraz – w przypadku rezydencji realizacyjnej – finalnego wydarzenia artystycznego;

szczegółowo rozpisany budżet projektu (od 6000 do 11000 zł brutto).

Budżet powinien być szczegółowo rozpisany i zawierać wszystkie przewidywane koszty, takie jak np. zakup materiałów do realizacji projektu, koszty wynajęcia dodatkowego sprzętu, koszty podwykonawców, honoraria osób zaproszonych do współpracy itp. Budżet nie jest wiążący, obrazuje jedynie sposób myślenia o projekcie i jego przebiegu;

sugerowany termin rezydencji (miesiące).

b) PORTFOLIO (plik PDF);

c) OŚWIADCZENIA: skan podpisanego oświadczenia o prawach autorskich do projektu oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych (plik do pobrania).

 

 

Informacje dotyczące programu i naboru zgłoszeń:

Jagna Domżalska, j.domzalska@ckzamek.pl, tel. 607 609 037

oraz Zespół ds. Projektów Interdyscyplinarnych, tel. 61 64 65 289,

pokój 101, I piętro.

 

Źródło: ckzamek.pl