Nowy europejski Bauhaus - panel online

Strona główna » Wydarzenia Dodano: 2021-03-29

Serdecznie zapraszamy do udziału w panelu online "Nowy europejski Bauhaus | New European Bauhaus". Wydarzenie odbędzie się już w środę 31 marca w godz. 10 - 12. Zapraszamy do dyskusji o tym, czym dla was jest Europejski Bauhaus, porozmawiamy także o pomysłach na wspólne działania 

 

Nowy europejski Bauhaus to kreatywna i interdyscyplinarna inicjatywa łącząca ze sobą osoby chcące zaprojektować przyszłe style życia, które będą uwzględniały takie aspekty jak sztuka, kultura, włączenie społeczne, nauka i technologia. Wnosi ona wymiar Zielonego Ładu   do naszych przestrzeni życiowych i zachęca do wspólnego zaprojektowania i stworzenia przyszłości, która będzie zrównoważona, inkluzywna i piękna zarówno dla ducha, jak i dla umysłu.

 

Idee te są bliskie organizacjom i instytucjom działającym na terenie województwa Zachodniopomorskiego.
Województwo Zachodniopomorskie, Akademia Sztuki w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Media Dizajn (Inkubator Kultury) wraz z South Baltic Creative Cluster przystąpią do działania aby wspólnie realizować cele nowego europejskiego Bauhausu:

  • wspierać potrzebną transformację naszych społeczeństw w kierunku wspólnego życia w bardziej zrównoważonych, integrujących i przyjemnych środowiskach miejskich i wiejskich;
  • uznać, że ludzie powinni współtworzyć swoje przestrzenie życiowe oraz dyskutować nad zachowaniami i stylami życia;
  • uznać, że angażowanie się w procesy współtworzenia, z poszanowaniem różnorodności perspektyw i wiedzy eksperckiej, jest niezbędne do generowania integrujących pomysłów i przystępnych rozwiązań wysokiej jakości.

Spotkanie poprowadzi dr Monika Klein - doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku politologia (specjalizacja integracja międzykulturowa), absolwent studiów podyplomowych Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu z zarządzania projektami, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US. Członek Association of Project Managers z Wielkiej Brytanii. Posiada certyfikat z zarządzania projektami PRINCE 2 Practitioner oraz Scrum Master, kierownik projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym, uczestnik wielu szkoleń i konferencji zarówno krajowych jak i zagranicznych, m.in. dotyczących zarządzania projektami w ramach programu Centralna Europa, Południowy Bałtyk, Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Zarządzania Zespołem Wzorniczym, Zarządzaniem Wdrożeniem Nowego Produktu, Zarządzanie Procesem Wdrożeniowym w zespole interdyscyplinarnym projektant – producent. Autorka publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe to zarządzanie zespołem, zarządzanie projektami, rozwój sektora kreatywnego. Ekspert w projektach międzynarodowych m.in w projekcie COMBA Compatance Map Based Approach, realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci oraz DESIGNSHIP realizowanego w ramach programu Południowy Bałtyk. Od 2011 roku dyrektor Szczecińskiego Inkubatora Kultury.

 

 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Media Dizajn, INKU Szczeciński Inkubator Kultury, Pomorze Zachodnie, Akademia Sztuki w Szczecinie, CPK Centrum Przemysłów Kreatywnych, Creative Cluster.
prowadząca: dr Monika Klein
czas trwania: 2h
termin: środa 31 marca 2021 / 10:00-12:00
limit miejsc: 15
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy.
Formularz zapisów: https://tiny.pl/rn6x9
Kontakt:
tel. 91 424 04 64
e-mail: biuro@mediadizajn.pl