6543210

Konferencja na temat edukacji kulturowej w BWA Krosno

Strona główna » Aktualności Dodano: 2021-06-10

Konferencja “Edukacyjne projekty filmowe i artystyczne jako narzędzia promocji dziedzictwa kulturowego” w BWA Krosno

  • Termin wydarzenia: 17 – 18 czerwca 2021 r. 
  • Miejsce: stacjonarnie – Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 (I piętro, sala wystawowa); online – platforma ZOOM, facebook BWA
  • Zgłoszenie uczestnictwa: wypełnienie formularza na www.bwakrosno.pl 
  • Wstęp: wolny

 

Głównym tematem konferencji będą zagadnienia związane z rolą edukacji kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji filmowej, w promowaniu dziedzictwa kulturowego. Wśród prelegentów znaleźli się zarówno teoretycy, jak też praktycy nie tylko z Krosna, ale z całej Polski, jak też Ukrainy.

 

Konferencja będzie okazją do prezentacji i wymiany doświadczeń osób zajmujących się edukacją, animacją kultury, promocją, oraz osób zainteresowanych tematyką promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego, filmu i edukacji filmowej. 

Organizatorzy zapraszają do udziału w czterech sesjach tematycznych: Edukacja filmowa w Polsce, Edukacja filmowa w Polsce - dobre praktyki, Filmowe dziedzictwo i Wokół dziedzictwa. Wydarzeniem dodatkowym będzie spotkanie i warsztat dla osób zajmujących się edukacją szkolną i animacją kultury.

 

Specjalną częścią konferencji będzie premierowy pokaz filmów stworzonych przez młodzież w ramach projektu “Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu” oraz prezentacja przebiegu pracy twórczej.

 

Wydarzeniom towarzyszyć będzie wystawa w BWA Krosno, zatytułowana “Co kryje plan filmowy?”, prezentująca scenografię, storyboardy i zdjęcia dokumentujące pracę przy filmie.

 

Konferencja odbywa się w ramach projektu pn. “Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu” realizowanego przez Gminę Miasto Krosno wspólnie z Biurem Wystaw Artystycznych w Krośnie, a także z Departamentem Kultury, Sportu, Młodzieży i Rodziny oraz Zakarpacką Komisją Filmową w Uzhgorodzie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską na potrzeby Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 

 

 

Program konferencji:

 

Konferencja “Edukacyjne projekty filmowe i artystyczne jako narzędzia promocji dziedzictwa kulturowego”

 

17 18 czerwca 2021

 

stacjonarnie i online

 

stacjonarnie: Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie, ul. Portiusa 4, I piętro

 

online: platforma ZOOM / Facebook BWA Krosno

 

 

 

I dzień - 17 czerwca (czwartek)

 

 

 

 

10:30 – 11:00 Rejestracja

 

11:00 – 11:30 Otwarcie konferencji

 

SESJA I - EDUKACJA FILMOWA W POLSCE

 

11:30 – 12:30 Edukacja filmowa w Polsce

– Anna Równy (Uniwersytet Gdański)

12:30 – 12:50 Przerwa

12:50 – 13:50 Edukacja filmowa „z miasta Łodzi” – o działaniach CGEF

– Marta Kasprzak (Centralny Gabinet Edukacji Filmowej)

13:50 – 14:20 Panel dyskusyjny z udziałem Anny Równy i Marty

Kasprzak

14:20 – 15:30 Przerwa

 

SESJA II - EDUKACJA FILMOWA W POLSCE - DOBRE PRAKTYKI

 

15:30 – 17:00 Panel: Edukacja jako element działalności organizacji studenckich na przykładzie Koła Naukowego Filmoznawców UŁ

 

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

 

 

 

II dzień - 18 czerwca (piątek)

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

 

WYDARZENIE DODATKOWE - EDUKACJA FILMOWA W PRAKTYCE

09:00 – 09:30 Rejestracja

09:30 – 10:30 Jak pracować z filmem – dobre praktyki edukacji

szkolnej

– Ewa Musiał (Lokalna Liderka Filmoteki Szkolnej w województwie podkarpackim)

10:30 – 10:50 Filmowy warsztat nauczyciela – praca w grupie

Prowadzenie: Ewa Musiał

-----------------------------------------------------------------------------

 

10:30 – 11:00 Rejestracja

 

11:00 – 11:10 Otwarcie drugiego dnia konferencji

 

SESJA III - FILMOWE DZIEDZICTWO

 

11:10 – 11:30 Przemysły kreatywne Ukrainy. Sektor audiowizualny

regionu zakarpackiego: potencjał i perspektywy rozwoju

–  Sándor Merjávcsik (Transcarpathian Film Commission) – wystąpienie w języku ukraińskim tłumaczone na język polski.

11:30 – 11:50 Filmowe dziedzictwo Podkarpacia

– Marta Kraus (Podkarpacka Komisja Filmowa)

11:50 – 12:20 Panel dyskusyjny z udziałem Sándora Merjávcsika i Marty

Kraus

12:20 – 12:40 Przerwa

 

SESJA IV - WOKÓŁ DZIEDZICTWA

 

12:40 – 13:40 Nasze? ich? wspólne? wokół problematyki

dziedzictwa kulturowego

 – dr Dominik Porczyński (Uniwersytet Rzeszowski)

13:40 – 14:00 Panel dyskusyjny z udziałem Dominika Porczyńkiego i

Katarzyny Solińskiej (BWA Krosno)

14:00 – 15:30 Krośnieńskie dziedzictwo: prezentacja krośnieńskich instytucji kultury

 
  • Muzeum Rzemiosła
  • Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
  • Centrum Dziedzictwa Szkła
  • Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

 

 

15:30 – 17:00 Przerwa

 

WYDARZENIE SPECJALNE - PREMIERA FILMU

 

17:00 – 18:00 premierowy pokaz filmów stworzonych w ramach

projektu “Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu”, połączony ze spotkaniem z twórcami i twórczyniami

Dyskusja po filmie

 

Zakończenie konferencji