Katalogi / Matka Boska Królowa Męczenników (fresk Goi)

SZUKAJ

Matka Boska Królowa Męczenników (fresk Goi)

Matka Boska Królowa Męczenników lub Regina Martirium – fresk w kopule Bazyliki Nuestra Señora del Pilar w Saragossie wykonany przez malarza Francisca Goyę (1746–1828).

Goya wykonał kilka fresków dla nowo powstałej Bazyliki Nuestra Señora del Pilar w swoim rodzinnym mieście – Saragossie. W 1772 roku namalował Anioły adorujące Imię Boże w małym chórze świątyni. To dzieło jest utrzymane w duchu włoskiego baroku i spotkało się z powszechnym uznaniem. Jednak powstała w 1780 roku Matka Boska Królowa Męczenników to przykład osobistego, swobodnego stylu Goi, który nie był dobrze przyjmowany w akademicznym hiszpańskim środowisku artystycznym.

Z powodu Matki Boskiej Królowej Męczenników doszło do sporu między Goyą a jego szwagrem Franciskiem Bayeu. Bayeu był nadwornym malarzem o uznanej renomie. Był odpowiedzialny za projekt dekoracji bazyliki i zlecił Goi namalowanie fresku w jednej z kopuł kościoła, podczas gdy on i jego brat Ramón dekorowali pozostałe. Szkic Matki Boskiej Królowej Męczenników wykonany przez Goyę został przyjęty, ale sposób, w jaki wykończył swoje freski (w lekkim stylu opartym na szybkich, przypominających szkic pociągnięciach pędzla) odbiegał od pozostałych malowideł. Jego praca spotkała się z krytyką również dlatego, że ukończył ją dużo szybciej niż pozostali. Bayeu nazwał ją "jednym wielkim szkicem" i zażądał wprowadzenia poprawek. Goya odmówił i poprosił o opinię ekspertów z Królewska Akademia Sztuk Pięknych św. Ferdynanda ujawniając przy tym swój dumny i porywczy charakter. Goya próbował wykazać swoją niezależność, Bayeu jednak udowodnił mu, że nie osiągnął jeszcze tak wiele, żeby dyktować warunki swojemu mistrzowi. Ostatecznie pod wpływem mediacji przyjaciół i braci z kartuzji Aula Dei Goya zgodził się na to, aby Bayeu „poprawił” jego freski. Lekki styl Goi został zamieniony na klasyczną wersję Bayeu. W konflikt została również zaangażowana żona Goi (pomimo, że nie miała żadnego wykształcenia), która stanęła po stronie brata.

 

źródło: Wikipedia.org

POWRÓT