"Dziedzictwo górnicze - dziedzictwo ludzkości” – międzynarodowa konferencja w Wieliczce i Zabrzu

Strona główna » Aktualności Dodano: 2023-05-22

Już 22 maja 2023 r. rozpocznie obrady II Międzynarodowa Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych ICMUM 2023 „Dziedzictwo górnicze - dziedzictwo ludzkości”. 22 i 23 maja będzie obradować w Wieliczce a 24 i 25 maja w Zabrzu.

Jej organizatorem jest Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, a współorganizatorami Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

 

Konferencję swoim patronatem objęło ponownie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Narodowego.

 

Mottem tegorocznego spotkania jest „Dziedzictwo górnicze - dziedzictwo ludzkości”. Konferencja to doskonała okazja dla ekspertów górniczej turystyki, badaczy

i profesjonalistów z całego świata, aby spotkać się i podzielić wiedzą i spostrzeżeniami na temat najnowszych trendów w swojej branży. Do udziału w konferencji zgłosili się także światowej sławy specjaliści i akademicy zajmujący się ochroną dziedzictwa górniczego. Uczestnicy zwrócą uwagę na to jak górnictwo przyczyniło się do rozwoju cywilizacji i jak ważne jest zachowanie tego dziedzictwa na całym świecie. Specjaliści z całego świata zastanowią się jak można przyczynić się do zmiany postrzegania górniczej spuścizny i w jaki sposób chronić ją dla kolejnych pokoleń.

 

Zostały zgłoszone 63 referaty z 5 kontynentów (Europa, Ameryka Południowa

i Północna, Australia, Azja) i 20 krajów (Australia, Belgia, Chile, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Indie, Kanada, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, USA, Wielka Brytania, Włochy).

Referaty zostaną wygłoszone w czasie 10 sesji tematycznych:

Sesja I - Inauguracja: Dziedzictwo górnicze w XXI wieku

Sesja II - Stowarzyszenia historii górnictwa na świecie

Sesja III - Działamy razem? Małe i duże sieci muzeów górnictwa w Europie

Sesja IV - Dziedzictwo górnicze na liście światowego dziedzictwa UNESCO

Sesja V - Sól

Sesja VI - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Sesja VII - Muzea górnictwa na świecie – węgiel i inne minerały

Sesja VIII - Podziemia dla zwiedzających

Sesja IX - Historyczne krajobrazy górnicze i ich ochrona

Sesja X - Co słychać? Sesja przygotowana przez uczestników konferencji ICMUM 2018

 

Przewiduje się udział ok. 150 uczestników z 22 krajów. Uczestnicy reprezentują udostępnione do zwiedzania kopalnie i muzea górnicze różnych surowców (baryt, cyna, cynk, kobalt, krzemień, miedź, ołów, opale, piryt, ropa naftowa, rtęć, srebro, sól, siarka, wapień, węgiel kamienny, złoto, żelazo), regiony i historyczne centra górnicze, a także międzynarodowe sieci i szlaki dziedzictwa górniczego, geologicznego i przemysłowego.

Konferencji towarzyszy wystawa posterowa, która zaprezentuje górnicze trasy i muzea z 16 krajów.

 

W czasie obrad podkreślona zostanie też prekursorska rola Polski w ochronie podziemnego dziedzictwa górniczego. Pierwsze rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

o uznaniu historycznych kopalń za zabytki zostało wydane już w 1928 r. Przedstawione zostaną  dotychczasowe dokonania Polski: cztery kopalnie wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: Wieliczka, Bochnia, Tarnowskie Góry i Krzemionki Opatowskie oraz kilkadziesiąt kopalń turystycznych i muzeów górniczych udostępnionych zwiedzającym.

 

W pierwszej konferencji ICMUM, zorganizowanej w 2018 r. wzięło udział ponad 100 uczestników z 18 państw. Była ona okazją do prezentacji osiągnięć kopalń  na forum fachowców. Uczestnicy podkreślali jej wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny, a także sugerowali jej kontynuację. Konferencja pokazała jak bardzo jest potrzebna taka platforma wymiany doświadczeń, przyczyniła się też do integracji międzynarodowego środowiska muzeów górniczych.

 

Komitety honorowy i naukowy tworzą profesorowie polskich  i zagranicznych  uczelni górniczych i technicznych, eksperci UNESCO, ICOM, ICOMOS i TICCIH oraz przewodniczący stowarzyszeń historii górnictwa z całego świata.

 

Obrady odbędą się w Wieliczce - Kopalnia Soli w komorze A. Długosza (Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka) i komorze Kazanów (Trasa Turystyczna) 22 i 23 maja 2023 r. oraz

w Zabrzu 24 maja w Kopalni Guido i 25 maja w Sztolni Królowa Luiza.

 

Strona Konferencji: https://www.icmum.pl/

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100079893708333

Źródło: muzeum.wieliczka.pl