"Różne oblicza współczesnej architektury" w Muzeum Śląskim

Strona główna » Wydarzenia Dodano: 2019-11-28

W ciągu ostatnich pięciu lat na język polski przetłumaczonych zostało kilkanaście bardzo ważnych książek o progresywnej polityce miejskiej. Są to m.in. Radical Cities: Across Latin America in Search of a New Architecture (Radykalne miasta: przez Amerykę Łacińską w poszukiwaniu nowej architektury) Justina McGuirka oraz Streetfight: Handbook for an Urban Revolution (Walka o ulice. Jak odzyskać miasto dla ludzi) Janette Sadik-Khan. W zeszłym roku na polskim rynku wydawniczym pojawiła się również obszerna publikacja polskiego architekta Artura Filipa Big plans in the hands of citizens (Wielkie plany w rękach obywateli), poświęcona koalicjom obywatelskim, które w USA przygotowywały i realizowały wielkoskalowe inwestycje urbanistyczne, w szczególności Midtown Greenway Coalition w Minneapolis. W polskiej prasie poza tym szeroko komentowane były zmiany polityczne w miastach, które doprowadziły do przeorientowania działań samorządów w Europie – wybór Ady Colau na stanowisko burmistrza Barcelony, Anne Hidalgo na burmistrza Paryża czy Sadiqa Khana na burmistrza Londynu. W każdym z tych kontekstów rodziły się dyskusje o tym, w jaki sposób i w jakim stopniu zachodzące procesy mogą być inspiracją dla nas – Polaków – do działań na rzecz naszych miast. Kwestie te pozostały bez rozstrzygnięcia m.in. dlatego, że nie mieliśmy okazji porozmawiać o szczegółach. Nie mogliśmy zapytać autorów nowatorskich idei o kontekst, w którym one powstały, o sposób tworzenia siły krytycznej, która doprowadziła do postulowanej transformacji, a także o taktykę wdrażania pomysłów oraz napotkane trudności i sposób ich przezwyciężenia. Ten brak chcemy teraz nadrobić.

„Miasto – Myśli – Możliwości” to cykl spotkań pokazujący, że inna polityka miejska jest możliwa. Organizowany jest w Katowicach – mieście postindustrialnym, stolicy największej aglomeracji w Polsce, która w obliczu zaniku tradycyjnego przemysłu hutniczego i wydobywczego poszukuje nowych impulsów rozwojowych. Czy scenariusz miasta usług i przemysłów kreatywnych jest jedyną drogą? Czego w takiej wizji brakuje? Czy wymaga ona korekt, uzupełnień, a może wręcz zasadniczej rewizji lub odrzucenia?

Pretekstem do debaty będą prezentacje osób z całego świata, które poszukują odpowiedzi na pytanie, jakie powinny być nasze miasta w najbliższej przyszłości, a swoją własną pracą pokazują, jak do tego doprowadzić. Będziemy rozmawiać z tymi, którzy zaproponowali nowatorski sposób myślenia o mieście, ale również skonfrontowali swoje idee z rzeczywistością i dowiedli ich społecznej mocy. Zaprosimy praktyków: burmistrzów, urzędników, aktywistów, artystów czy zaangażowanych mieszkańców. Łączy ich jedno: nie czekają na zmiany, lecz je wywołują i wdrażają.
Kuratorzy: Michał Kubieniec i Paweł Jaworski

 

PROGRAM:

 

Spotkania:

12.09.2019 / godz. 18.00 / audytorium / spotkanie z Yuvalem Fogelsonem / prowadzenie: Paweł Jaworski / wstęp: 1 zł / bilety do nabycia przed wydarzeniem

Yuval Fogelson (Sao Paolo) ukończył Uniwersytet w Delft na Wydziale Architektury w 2006 roku i uzyskał tytuł magistra urbanistyki na University of Sydney. Pracował jako urbanista, obecnie jest członkiem grupy Urb-i: Urban Ideas.

Urb-i to start-up poświęcony miejskim transformacjom, którego celem jest demokratyzacja urbanizmu. Angażuje się w miejskie projekty zapewniające świeży, nowy wizerunek przestrzeniom publicznym oraz nowe doświadczenia dla mieszkańców miast. Prowokuje i włącza społeczeństwo w tworzenie lepszych miejsc dla wszystkich. Oferuje kursy i wykłady zwiększające dostęp do wiedzy dotyczącej miast.

 

29.10.2019 / godz. 18.00 / audytorium / spotkanie z Teddym Cruzem i Fonną Forman / prowadzenie: Paweł Jaworski / wstęp wolny

Teddy Cruz (MDes Harvard) jest profesorem kultury publicznej i urbanistyki na Wydziale Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Jest znany na całym świecie z badań urbanistycznych prowadzonych w obszarze granicznym Tijuany i San Diego, rozwijających te sąsiadujące ze sobą przygraniczne obszary jako miejsca produkcji kulturalnej i stanowiących punkt wyjścia do ponownego przemyślenia polityki miejskiej, kwestii tanich mieszkań oraz przestrzeni publicznej.
Fonna Forman (PhD University of Chicago) jest profesorem teorii politycznej oraz dyrektorem założycielem Center on Global Justice na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Jej praca teoretyczna w dziedzinie etyki i kultury publicznej skupia się na prawach człowieka w wymiarze miejskim, sprawiedliwości klimatycznej w miastach, kwestiach etyki w obszarach przygranicznych oraz zrównoważonej urbanizacji w krajach tzw. globalnego Południa. Jest również znana na scenie międzynarodowej jako autorka badań odbudowujących etyczny, społeczny, przestrzenny i publiczny wymiar myśli Adama Smitha.

Teddy Cruz i Fonna Forman są dyrektorami Estudio Teddy Cruz + Fonna Forman, badawczego biura architektonicznego i politycznego w San Diego, zajmującego się kwestiami związanymi z nieformalną urbanizacją, infrastrukturą obywatelską i kulturą publiczną, ze szczególnym naciskiem na miasta Ameryki Łacińskiej. Zacierając konwencjonalne granice między teorią i praktyką oraz łącząc ze sobą obszary architektury i urbanizmu, teorii politycznej i polityki miejskiej, sztuki wizualnej i kultury publicznej, Cruz + Forman realizują rozmaite programy badań miejskich oraz interwencje obywatelskie/publiczne w przygranicznym regionie San Diego-Tijuana i poza nim. Od przełomu lat 2012/2013 byli specjalnymi doradcami w kwestiach inicjatyw obywatelskich i miejskich w San Diego oraz kierowali utworzeniem Civic Innovation Lab (laboratorium innowacji obywatelskich) w tym mieście. Wspólnie prowadzą UCSD Community Stations, platformę badań zaangażowanych społecznie oraz szkoleń dotyczących ubóstwa i sprawiedliwości społecznej w regionie przygranicznym.

 

14.11.2019 / godz. 18.00 / audytorium / spotkanie z przedstawicielami Haus der Statistik: Niną Charlotte Peters i Harrym Sachsem / prowadzenie: Paweł Jaworski / wstęp 1 zł / bilety do nabycia przed wydarzeniem

Haus der Statistik to konsorcjum organizacji i instytucji działających na modernistycznym osiedlu mieszkaniowym powiązanym z dawnym urzędem statystycznym Das Haus der Statistik, niedaleko serca Berlina Wschodniego, czyli Alexanderplatz. Ich celem jest prototypowanie rozwiązań odpowiadających na najbardziej gorące wyzwania mieszkaniowe Berlina i jednocześnie rewitalizacja kompleksu Haus der Statistik. W skład konsorcjum wchodzą architekci, artyści, aktywiści, lokalni biznesmeni i urzędnicy. Całe założenie oparte jest na wspólnej pracy wielu branż i miejskich aktorów, konsultowanie wszystkiego z mieszkańcami i tworzenie różnych wizji rozwoju, które później mają być wdrażane.

Biorąc pod uwagę fakt, że 80% Polaków mieszka w blokach z wielkiej płyty, już dziś powinniśmy się zastanawiać nad ich przyszłością i dalszym funkcjonowaniem w mieście. Haus der Statistik to przykład tego, jak można działać i wypracowywać innowacyjne rozwiązania dla tego typu założeń urbanistycznych.

 

29.11.2019 / godz. 18.00 / sala H / spotkanie z prof. Hubertem Klumpnerem z Urban-Think Tank / prowadzenie: Paweł Jaworski / wstęp 1 zł / bilety do nabycia przed wydarzeniem

Hubert Klumpner urodził się w Salzburgu w Austrii. W 1993 roku ukończył kurs mistrzowski prowadzony przez prof. Hansa Holleina na Uniwersytecie Sztuki Stosowanej w Wiedniu. Zaangażował się we współpracę z Enrikiem Mirallesem i Paulem Rudolphem, a następnie w 1995 roku uzyskał tytuł magistra na Wydziale Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Columbia. Od 1997 roku jest członkiem Niemieckiej Izby Architektonicznej.

W 1998 roku wspólnie z Alfredo Brillembourgiem założyli Urban-Think Tank (U-TT) w Caracas. Od 2007 roku Klumpner wykłada jako profesor wizytujący w Szkole Architektury i Planowania na Uniwersytecie Columbia, gdzie wspólnie z Alfredo Brillembourgiem założyli Sustainable Living Urban Model Laboratory (S.L.U.M. Lab). Razem z Brillembourgiem Hubert Klumpner kieruje też Wydziałem Architektury i Urbanistyki Politechniki Federalnej w Zurychu (Eidgenossische Technische Hochschule, ETH) w Szwajcarii. Jako jeden z dyrektorów U-TT otrzymał Ralph Erskine Award w 2010 roku, Holcim Gold Award for Latin America w 2011 roku, Holcim Global Silver Award za innowacyjny wkład w ekologiczne i społeczne praktyki projektowe w 2012 oraz Złotego Lwa podczas Międzynarodowego Biennale Architektury w Wenecji w 2012 roku.

Urban-Think Tank (U-TT) to interdyscyplinarne biuro projektowe zajmujące się badaniami i projektowaniem dotyczącymi różnych tematów w obszarze współczesnej architektury i urbanizmu. Filozofia U-TT opiera się na dostarczaniu innowacyjnych, a zarazem praktycznych rozwiązań dzięki wykorzystaniu połączonych umiejętności architektów, inżynierów budownictwa, planistów, architektów krajobrazu i specjalistów w dziedzinie komunikacji. Pracując w kontekście globalnym i budując mosty pomiędzy przemysłem Pierwszego Świata a nieformalnymi obszarami miejskimi Trzeciego Świata, skupiają się oni na edukacji i kształtowaniu nowego pokolenia profesjonalistów, którzy będą przekształcać miasta w XXI wieku.

 

Projekcje filmowe:

W ramach projektu zapraszamy również na projekcje filmów, które stanowią wprowadzenie do kwestii podejmowanych przez zaproszonych gości.
5.09.2019 / godz. 18.00 / audytorium / projekcja filmu The Human Scale

reżyseria i scenariusz: Andreas Dalsgaard (zapowiedź spotkania z Yuvalem Fogelsonem) / wprowadzenie i komentarz: Michał Kubieniec / wstęp 1 zł / film w oryginalnej wersji językowej z napisami w języku polskim

 

08.10.2019 / godz. 18.00 / audytorium / projekcja filmu Slums: Cities of Tomorrow

reżyseria: Jean-Nicolas Orhon, produkcja: Kanada, 2013, czas trwania: 82 min (zapowiedź spotkania z Teddym Cruzem i Fonną Forman) / wprowadzenie i komentarz: Michał Kubieniec / wstęp wolny / film w oryginalnej wersji językowej z napisami w języku angielskim

 

7.11.2019 / godz. 18.00 / audytorium / Do kogo należy miasto?

reżyseria: Hans-Christian Post, produkcja: Niemcy, 2017, czas trwania: 54 min (zapowiedź spotkania z przedstawicielami Haus der Statistik)

 

7.11.2019 / godz. 18.00 / audytorium / Urbanized

reżyseria Gary Hustwit, produkcja: Wielka Brytania 2011, czas trwania: 85 min (zapowiedź spotkania z przedstawicielem Urban-Think Tank
wprowadzenie i komentarz: Michał Kubieniec

wstęp 1 zł / bilety dostępne przed wydarzeniem

filmy w oryginalnej wersji językowej z napisami w języku polski