25-lecie Galerii Miejskiej we Wrocławiu

Strona główna » Aktualności Dodano: 2016-12-13

25/25
Galeria Miejska we Wrocławiu
16.12.2016 – 18.01.2017
Wstęp wolny

Na zdj:

Przemek Pintal, Lucem Ferens, z cyklu Słownik Podróżny, akryl, olej, 100 z 110 cm, 2016

 


Kurator wystawy: Mirosław Jasiński
Artyści: Maciej Albrzykowski, Marcin Berdyszak, Jan Chwałczyk, Tomasz Domański,
Wanda Gołkowska, Alojzy Gryt, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, Zdzisław Jurkiewicz, Wojciech Kaniowski, Teresa Klaman, Paulina Komorowska-Birger, Anna Kutera, Romuald Kutera, Christos Mandzios, Daria Milecka, Eugeniusz Minciel, Tomasz Niedziółka, Przemysław Pintal, Leon Podsiadły, Barbara Ropelska, Janina Rudnicka, Marek Sienkiewicz
Elżbieta Terlikowska, Zofia Tkaczyk, Maria Wrońska


25/25 – 25 artystów na 25-lecie Galerii Miejskiej


Podsumowanie ćwierćwiecza istnienia Galerii Miejskiej we Wrocławiu, może stanowić nie tylko rozrachunek dotyczący jej założeń programowych, jakości zrealizowanych wydarzeń, ogólnego wpływu na kulturowy mikroświat Wrocławia, ale także bardziej ogólnych zmian w sferze sztuki, estetyki, strategii wystawienniczych czy w końcu, sposobach patrzenia i pisania o sztuce.

25-letnia historia wrocławskiej GM, rozpoczęła się w chaotycznych czasach transformacji. Przełom lat 80. i 90. wspominany jako czas widmowy, był stanem niewygodnej niepewności, ale też nadziei niosącej przekonanie, że wszystko może się zdarzyć. Jak pisał Jakub Banasiak był to „stan próżni, którą trzeba było wypełnić wielkimi narracjami czasu transformacji”. Nadaniem tej otchłani tożsamości miały zająć się m.in. instytucje kulturalne, mające w swoich rękach tak wdzięczne narzędzie, jakim z pozoru jest sztuka.
Powstała 10 lipca 1991 r. Galeria Miejska we Wrocławiu odchodziła jednak, w swoim założeniu programowym, od narzucania widzom, jedynego, słusznego paradygmatu. W zamian oferowała instytucję-warsztat, otwartą na dialog i eksperyment, galerię w ciągłym procesie. Formuła ta – co widać z perspektywy czasu - świetnie korelowała z niestabilnością początku lat 90. Teresa Kukuła – kierująca galerią od początku jej istnienia do 2012 r. – w jednym ze sprawozdań działalności galerii podkreślała m.in. jej przywiązanie do tradycji wrocławskiego konceptualizmu i sztuki nieobecnej, co w następstwie artykułowane było poprzez rodzaj prezentowanej twórczości oraz często procesualny charakter jej istnienia w murach galerii. Dzięki takiej strategii, na przestrzeni ponad dwóch dekad istnienia, instytucja mogła zaprezentować różne postawy twórcze mieszczące się w szeroko pojętym nurcie postkonceptualizmu i rozpięte między takimi formami jak instalacja, obiekty, rzeźba, performance. Ta panorama zjawisk była od końca 2012 r. rozszerzana przez Mirosława Jasińskiego - o media takie jak malarstwo, grafika i rysunek. W rezultacie wystawa 25/25 - 25 artystów na 25-lecie Galerii Miejskiej jest nie tylko formą szkicowo ukazującą wynikłą z praktyki linię artystyczną instytucji oraz rewizyjnym spojrzeniem na własną tradycję, lecz także wspomnieniem i próbą kodyfikacji tego, co było. Stąd wybór 25 twórców reprezentatywnych dla działalności Galerii objął tych spośród blisko 400 artystów, którzy na przestrzeni kilkudziesięciu lat wystawiali w niej swoje prace wielokrotnie lub też w szczególny sposób wpłynęli na – nie tylko lokalny – obieg sztuki (Gołkowska, Chwałczyk, Jurkiewicz).
Mimo wspomnieniowego charakteru wystawa 25/25 nie jest jednak wystawą historyczną. Większość zaproszonych autorów zaprezentuje bowiem realizacje powstałe w ostatnich latach, a część z nich przygotuje prace zupełnie nowe. Na skutek tego ekspozycja będzie okazją do przyjrzenia się zarówno programowej ewolucji Galerii jak i postaw artystycznych związanych z nią twórców.
Efektem prześledzenia tych relacji i przeobrażeń dokonanego w procesie przygotowania ekspozycji, jest także publikacja towarzysząca wystawie, która obok tekstów krytycznych i podsumowujących, zebrała część archiwalnych materiałów, opublikowanych po raz pierwszy w 25-letniej historii Galerii.


Autor tekstu: Małgorzata Micuła

 

Źródło: http://www.galeriamiejska.pl/