01234567

Zaginiony między dziadem a wnukiem - wystawa we Wrocławiu

Strona główna » Aktualności Dodano: 2017-11-20

Galeria sztuki Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji Samorządu Województwa Dolnośląskiego pn.: PhotoZona

"Zaginiony między dziadem a wnukiem"
Andrzej WIĘCKOWSKI

Wernisaż wystawy: 24 listopada (piątek) 2017 r. godz. 17:00

Kurator wystawy: Agata Szuba

 

Andrzej Więckowski jest pisarzem, bywał dziennikarzem (m.in. w Wolnej Europie, z którą związany był przez 15 lat). Był założycielem i redaktorem zachodnioberlińskiego miesięcznika „Archipelag”, z którym współpracowali najwybitniejsi pisarze polscy (T. Karpowicz, G. Herling-Grudziński, W. Wirpsza, W. Odojewski) i niemieckojęzyczni (G. Grass, F. Dürrenmatt). W latach 1970-2015 współpracował z „Odrą”. Był kierownikiem literackim Wrocławskiego Teatru Lalek, kierownikiem Działu Kultury w RWE, wykładowcą w Kolegium Karkonoskim, doradcą dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej, członkiem zarządu starostwa, ale pracował też na zmywaku i wiele lat na budowie. Jednym z ważniejszych momentów w jego życiu była też praca przy likwidacji budowli, sprawozdawał mianowicie na żywo upadek berlińskiego muru.
Obecnie redaguje „Format Literacki” oraz książki serii Arch2pelag, a także towarzyszy esejami wydarzeniom artystycznym (m.in. galerii PhotoZona) i naukowym.

 

Źródło: http://www.photozona.pl