9876543210

XX Krośnieński Konkurs literacki - relacja

Strona główna » Wydarzenia Dodano: 2019-12-27

XX Krośnieński Konkurs Literacki rozstrzygnięty!

Po raz dwudziesty młodzi poeci i prozaicy z południowej Polski, którzy zdecydowali podzielić się swoją twórczością, spotkali się w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej na uroczystym rozstrzygnięciu Krośnieńskiego Konkursu Literackiego, które odbyło się 18 grudnia br. w Czytelni Głównej biblioteki.

Konkurs pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krosna i Starosty Powiatu Krośnieńskiego, współorganizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, cieszy się niesłabnącą popularnością. W XX edycji wzięło udział 96 uczestników, którzy zgłosili 145 prac – poetyckich i prozatorskich. Utwory oceniało jury pod przewodnictwem Mariusza Kalandyka – poety i krytyka literackiego, w składzie: Ewa Gorczyca- Kwilosz, polonistka, wicedyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Jana Paderewskiego w Krośnie oraz Anna Pelc, polonistka, wykładowca literatury w Policealnym Studium Animatorów Kultury w Krośnie.

XX finał Krośnieńskiego Konkursu Literackiego uświetnili swoją obecnością Prezydent Miasta Krosna – Piotr Przytocki, Przewodniczący Rady Miasta Krosna – Zbigniew Kubit, Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Krosna – Grzegorz Półchłopek, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna – Adrianna Frydrych, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego - Renata Piękoś, Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Krosna – Anna Dubiel oraz Rzecznik Prasowa Starostwa Powiatowego w Krośnie - Ewa Bukowiecka a także Wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - Wanda Belcik.

W tekście podsumowującym XX edycję KKL Mariusz Kalandyk stwierdził: Konkurs literacki, adresowany do twórców młodych, ma swój istotny sens. Przygotowuje do głębokiego rozumienia zajęć pisarskich, uczy nie tylko skupienia i uwagi wobec przeróżnych przejawów życia, ale także każe ćwiczyć rzemiosło: wyczucie konwencji, gatunku, stylu, ich założeń, rygorów oraz cyzelowania zagadek artystycznej dykcji. Uczy cierpliwości i dyscypliny. Tworzy fundamentalne cechy człowieka humanisty. Co najważniejsze – poszukuje ludzi wrażliwych, pragnie odkrywać talenty.

Jurorzy przyznali nagrody w dwóch grupach wiekowych: uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych osobno dla poezji i prozy.

W kategorii poezja w grupie wiekowej uczniów szkół podstawowych nagrodzeni zostali:

I nagroda - Monika Smoleń ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim za wiersze Inna i Ja - Syzyf,

II nagroda - Izabela Dubiel ze Szkoły Podstawowej im. R. Traugutta w Jaśle za wiersz ***Moje ja Twoje ja,

III nagroda - Klaudia Szarek ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Krośnie za wiersz Dzieci Technologii,

Wyróżnienia - Eliza Mlicka ze Szkoły Podstawowej im R. Traugutta w Jaśle za utwory ***Nie wiem już nic i Show biznes oraz Emilia Jakieła z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarnowcu za utwór Nieme szepty.

W tej samej grupie wiekowej w kategorii proza:

I nagroda - Anna Maciejczyk ze Szkoły Podstawowej im. R. Traugutta w Jaśle za utwór Kapitan, papuga i kot,

II nagroda - Amelia Fabisz ze Szkoły Podstawowej w Rymanowie za utwór Czy marzenia się spełniają,

III nagroda - Nikola Kochanowicz ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Krośnie za utwór Najważniejszy wyścig z życiu,

Wyróżnienia - Aleksandra Hanus ze Szkoły Podstawowej im. Anny z Działyńskich Potockiej w Posadzie Górnej za utwór Kruche ludzkie życieAlicja Surmacz ze Szkoły Podstawowej im. St. Pigonia w Komborni za utwór Drugie oblicze oraz Klaudia Szmyd ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lubatówce za utwór Opowieść Babci.

W grupie wiekowej uczniów szkół ponadpodstawowych -

Kategoria poezja:

I nagroda - Karolina Kordyś z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie za wiersz Z pięciu koguta a ja jednym z tych pięciu i Wiersz ostatni,

II nagroda - Klaudia Jurczyk z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie za wiersz Ikar Breugel’a,

III nagroda - Monika Folcik z ZSP im. J. Szczepanika w Krośnie za wiersz Żegnaj Calineczko i Fotografia,

Wyróżnienia - Katarzyna Mazur z I LO w Krośnie za wiersz Szukam kłopotów Kornelia Urynowicz z LO w Rymanowie za wiersze Intymność i Stan depresyjno-lękowy.

Kategoria proza:

I nagroda - Jacek Wojnarowski z ZSP nr 5 w Krośnie za utwór Bardzo, bardzo zmęczony Gargulec,

II nagroda - Amelia Dudek z II LO im M. Kopernika w Mielcu za utwór Wybór,

III nagroda - Maria Durmiak I LO w Gorlicach za utwór Kobieta zza zielonego płotu,

Wyróżnienia - Martyna Jasina z I LO w Krośnie za utwór Dystrofia uczuć oraz Gabriela Sawicka z I LO w Gorlicach za utwór Wyspy Salomona.

Specjalną nagrodę przyznało SMZK. Uhonorowano nią Angelikę Źrebiec z ZSP nr2 im. Ks. Szpetnara w Krośnie za utwór Krośnieńskie uliczki

Nagrody przyznało również Starostwo Powiatowe. Renata Piękoś wręczyła je Klaudii SzmydKornelii Urynowicz oraz Miłoszowi Tomkowiczowi – uczniowi Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie, autorowi utworów Nie ma i Pies

Nagrodzonym i wyróżnionym złożono gratulacje, oraz życzono dalszych sukcesów na polu literatury. Na zakończenie laureaci pierwszych nagród odczytali swoje utwory.