01234567

Leon Tarasewicz, Małgorzata Dmitruk

Strona główna » Aktualności Dodano: 2018-01-29

Wystawa o charakterze site specific jest dialogiem znających się od lat, ale należących do innych pokoleń artystów pochodzących z Podlasia. Oboje wyznania prawosławnego i głęboko zakorzenieni w lokalnej tradycji często realizują projekty związane z Podlasiem. Jednak na co dzień Tarasewicz i Dmitruk są pedagogami i pracują w warszawskiej ASP.
Tematem wystawy jest bardzo głośna na Podlasiu, a znacznie mniej znana w pozostałych częściach Polski – tzw. zbrodnia w Zaleszanach (jak podaje Wikipedia: „mord dokonany 29 stycznia 1946 roku na cywilnych mieszkańcach wsi Zaleszany w województwie podlaskim, za który odpowiedzialność ponosi oddział Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowodzony przez Romualda Rajsa ps. „Bury”. W wyniku przestępstwa zginęło 16 osób”.
Leon Tarasewicz jest jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych polskich twórców, Małgorzata Dmitruk należy do wybijających się postaci młodszego pokolenia. Artyści spotkali się w Galerii, by wspólnie stworzyć unikatowy projekt dedykowany tej konkretnej przestrzeni. Małgorzata Dmitruk do swej dyspozycji otrzymała ściany galerii, a Leon Tarasewicz podłogi sal na piętrze.
Po wystawie ukaże się książka dokumentująca pracę artystów. Publikacja zawierać będzie m.in. rozmowę przeprowadzaną z Małgorzatą Dmitruk i Leonem Tarasewiczem przez kuratorkę oraz fotoreportaż ukazujący proces powstawania wystawy.

źródło: 
Galeria Miejska Arsenał
Stary Rynek 6
Poznan 61-772